Bestillingsdata

Hver konstruksjon er beregnet og tilpasset den enkelte kunde. Det er derfor viktig at konstruktørene får oppgitt riktige - og nok data for å kunne løse konstruksjonen best mulig.

Nedenfor er vist nødvendige opplysninger for en lofttakstol type loft 1.

For mer spesielle konstruksjoner legges byggets tegninger til grunn.

Nødvendige opplysninger for lofttakstol

L = spennvidde - mål utvendig svill

L1, L2 = plassering av evt. andre bærevegger

I = evt. inntrukket opplegg

U = totalt takutstikk

Utstikk = totalt takutstikk - svillklaring

S = del av undergurt utenfor vegg (svillklaring)

A = takvinkel

B = brutto bredde av loftrom

H = brutto høyde av loftrom

T = høyde for isolasjon og lufting

I tillegg oppgis:

  • Snølast på mark eller byggekommune
  • Egenlast på yttertak
  • Egenlast himling
  • Nyttelast himling
  • Evt. andre tilleggslaster
  • Senteravstand
  • Antall takstoler eller husets lengde
  • Type bygg - bolig, skole, etc.